PROGRAMY MENTORINGOWE

Programy mentoringowe , to  stworzenie pracownikom możliwości rozwoju wewnątrz organizacji. Dzięki programom mentoringowym firmy mogą w łatwy sposób odkryć tych najbardziej uzdolnionych, doświadczonych i zaangażowanych. Mentoring pomaga ujawnić talenty, wyedukować przyszłych liderów oraz rozwinąć te umiejętności pracowników, które pomogą firmie osiągnąć sukces. Programy mentoringowe, to:

  • inspirowanie pracowników do rozwoju osobistego i zawodowego
  • inicjowanie postaw i zachowań pożądanych w firmie
  • wzmocnienie kompetencji przywódczych menedżerów
  • poprawa wydajności, motywacji i morale pracowników
  • wzmocnienie więzi między pracownikami a firmą
Projektuję proces i wspieram we wdrożeniu kompleksowych programów mentoringowych. Przygotowuję uczestników do w pełni świadomego i skutecznego  pełnienia zarówno roli mentora jak i mentee. Szczególną wagę przykładam do optymalnego doboru par mentoringowych.     Prowadzę również szkolenie Train The Trainer dla pracowników wewnątrz organizacji, którzy będą odpowiedzialni za szkolenie mentorów i mentee.