CULTURE SHAPING

Doświadczenia z pełnienia ról coacha, facylitatora i konsultanta pozwalają mi na skuteczne zarządzanie złożonymi projektami kształtowania kultury organizacyjnej. W takich projektach niezbędne jest, aby nie tylko skutecznie poprowadzić coaching indywidualny i zespołowy, ale również poprowadzić warsztaty dla dużych grup, podzielić się moim osobistym doświadczeniem z menedżerami, a czasami po prostu przekazać im w angażujący sposób kompetencje i pomóc zmienić nieskuteczne nawyki , co pozwoli im przyjąć postawy, wspierające w osiąganiu rezultatów.

Te złożone projekty zwykle pojawiają się, gdy:

  • Niezbędna jest zmiana kultury organizacyjnej gdyż dotychczasowa w niewystarczającym stopniu wspiera realizację strategii biznesowej
  • Dochodzi do konfliktów ze względu na różnice kultur organizacyjnych w przypadku przejęć i fuzji firm
  • Konieczna jest szybka transformacja firmy i odwrócenie negatywnych trendów biznesowych
  • Firma chce zapewnić spójność pomiędzy strategią biznesową a wykorzystaniem kapitału ludzkiego