LEADERSHIP TEAM COACHING

Najwyższe nawet kompetencje menedżerów nie będą wystarczające jeśli współpraca w ramach zespołu szwankuje. Brak jedności i kooperacji w zespołach zarządzających to dezorientacja i zmniejszona motywacja wśród pozostałych pracowników. To również zmniejszona efektywność w planowaniu strategii i jej wprowadzaniu w życie.

Proces team coachingu umożliwi pełną integrację silnych indywidualności w ramach zespołu. Pozwoli również na odejście od dotychczasowych nieskutecznych praktyk, zwyczajów oraz relacji i zastąpienie ich nowymi, skutecznymi. Umożliwi także łatwiejsze i szybsze osiągnięcie celów zespołowych. Będzie wreszcie sposobem na rozwiązanie tlących się do tej pory konfliktów, utrudniających pełne wykorzystanie potencjału zespołu.

Proces team coachingu, to szansa na osiągnięcie celów biznesowych poprzez likwidację wielu barier, które pracę zespołów utrudniają takich jak np. brak zaufania, realizowanie prywatnej agendy, brak jasności co do zadań i celów czy też brak współpracy pomiędzy poszczególnymi pionami/departamentami.

W procesach team coachingu wykorzystuję modele pracy zespołowej, które stworzyli Patrick Lencioni (5 dysfunkcji zespołu) oraz Team Coaching International (produktywność i nastawienie emocjonalne w zespole) . Narzędzia diagnostyczne, które wykorzystuję to: Online Team Assessment (Lencioni) oraz Organization View i Team Diagnostic Assessment (TCI).