FACYLITACJA

Ze względu na swoje osobiste doświadczenia i zainteresowania zajmuję się facylitacjami w 3 obszarach:

  • Zwiększenie efektywności funkcjonowania zespołu

  • Kreowanie wizji/misji/wartości

  • Budowanie strategii biznesowej

Bezstronny, zewnętrzny facylitator stymuluje wzajemne inspirowanie się uczestników, dba o potrzeby i emocje ich wszystkich, pilnuje koncentracji na celach warsztatu, jest strażnikiem procesu grupowego i wreszcie pomaga podejmować śmiałe decyzje.