LEADERSHIP COACHING

Leadership Coaching jest interaktywnym procesem, wspierającym menedżerów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału a organizacje w budowaniu efektywnych i wydajnych zespołów. Każdy proces leadership coachingu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań menedżera i bierze przy tym pod uwagę cele firmy.

Leadership coaching buduje świadomość, pozwala zobaczyć siebie i wyzwania przed którymi stoją menedżerowie z innej niż do tej pory perspektywy oraz zmienić zachowania i postawy na bardziej efektywne. 

LEADERSHIP COACH:

  • Pomaga ustalić ambitne cele rozwojowe a następnie wspiera menedżera w ich osiągnięciu
  • Oczekuje od menedżera więcej niż menedżer byłby gotowy zrobić bez wsparcia coacha
  • Zachęca menedżera do rozwoju już posiadanych umiejętności i do eksperymentowania z nowymi
  • Zapewnia narzędzia, wsparcie i strukturę, pozwalające menedżerowi osiągnąć lepsze rezultaty